Từ khóa tìm kiếm: mỏ vàng

Biến con số thống kê thành "mỏ vàng"

[VOV2] - Những con số thống kê có thể mua bán và mang lại giá trị kinh tế rất cao. Những công ty chuyên thu thập, xử lý các số liệu thống kê có thu nhập tới cả tỷ đô la Mỹ.

[VOV2] - Những con số thống kê có thể mua bán và mang lại giá trị kinh tế rất cao. Những công ty chuyên thu thập, xử lý các số liệu thống kê có thu nhập tới cả tỷ đô la Mỹ.