Số liệu thống kê không chỉ có ảnh hưởng mà còn mang tính quyết định tới việc xây dựng, hoạch định chính sách, từ đó tác động tới sự phát triển của các ngành kinh tế mỗi địa phương và đất nước. Việc Quốc hội thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thống kê 2015 và bổ sung danh mục phụ lục chỉ tiêu thống kê Quốc gia sẽ tạo hành lang pháp lý đầy đủ hơn, thúc đẩy công tác thống kê ngày càng minh bạch, chính xác và cập nhật hơn.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Văn Cường - Phó hiệu trưởng trường Đại học kinh tế quốc dân đánh giá: Hầu hết cuộc điều tra, thống kê hiện nay rất tốn kém cả về thời gian, công sức, nhân lực. Nếu chúng ta số hoá được nguồn dữ liệu này, khi cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp nào cần có thể trích xuất mọi dữ liệu. "Nếu làm được như trên, sẽ có một kho dữ liệu thống kê, tài nguyên số. Tôi ví nó như một "mỏ vàng lộ thiên" bởi vì không mất công đào bới mà chỉ cần một click chuột là có thể tìm thấy số liệu, biểu mẫu thống kê, sẽ đáp ứng được nhu cầu của người dùng và chuyển thành tiền", ông Cường nhấn mạnh.

Còn chuyên gia kinh tế, tiến sỹ Vũ Đình Ánh nhận xét: Hiện nay, số liệu thống kê hiện nay không còn là những con số khô khan mà là nguồn lực, nguồn tài nguyên "vô cùng quý giá". "Nó là tiền, càng sở hữu nhiều số liệu thống kê thì càng nhiều tiền. Tôi cho rằng cơ quan thống kê phải là cơ quan giàu nhất, kiếm ra nhiều tiền nhất vì sở hữu nguồn tài nguyên đó".

Theo tiến sỹ Vũ Đình Ánh, số liệu thống kê có vai trò vô cùng quan trọng trong tất cả các lĩnh vực, từ hoạch định chiến lược kinh doanh, phát triển kinh tế, hay trong các công tác xã hội, phòng, chống dịch bệnh. Nhà nước hay các nhà kinh doanh muốn có quyết sách kịp thời đều cần. Chúng ta muốn làm gì phải lên kế hoạch và dựa vào thống kê của quá khứ. Các con số không chỉ ở địa phương, doanh nghiệp mà nó mang tầm quốc gia và cả quốc tế. "Mỏ vàng đó có thể phân tích, dự báo và rút ra giải pháp để làm việc tốt hơn. Là công cụ hữu hiệu để chúng ta vận hành nền kinh tế cả ở vi mô và vĩ mô" - Tiến sỹ Ánh phân tích.

Luật Thống kê sửa đổi, bổ sung và phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia cũng vừa được Quốc hội thông qua, trong đó, việc thay thế phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia chính là “linh hồn” của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê nhằm tạo cơ sở pháp lý và bảo đảm thông tin thống kê... Và trong thời gian tới, khi luật đi vào cuộc sống sẽ đưa giá trị của các con số thống kê lên một tầm cao mới, sẽ là một “mỏ vàng” giống như nhiều người kỳ vọng.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe phân tích của Tiến sỹ Vũ Đình Ánh và PGS, Tiến sỹ Hoàng Văn Cường tại đây:

Số liệu thống kê không chỉ có ảnh hưởng mà còn mang tính quyết định tới việc xây dựng, hoạch định chính sách, từ đó tác động tới sự phát triển của các ngành kinh tế mỗi địa phương và đất nước. Việc Quốc hội thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thống kê 2015 và bổ sung danh mục phụ lục chỉ tiêu thống kê Quốc gia sẽ tạo hành lang pháp lý đầy đủ hơn, thúc đẩy công tác thống kê ngày càng minh bạch, chính xác và cập nhật hơn.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Văn Cường - Phó hiệu trưởng trường Đại học kinh tế quốc dân đánh giá: Hầu hết cuộc điều tra, thống kê hiện nay rất tốn kém cả về thời gian, công sức, nhân lực. Nếu chúng ta số hoá được nguồn dữ liệu này, khi cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp nào cần có thể trích xuất mọi dữ liệu. "Nếu làm được như trên, sẽ có một kho dữ liệu thống kê, tài nguyên số. Tôi ví nó như một "mỏ vàng lộ thiên" bởi vì không mất công đào bới mà chỉ cần một click chuột là có thể tìm thấy số liệu, biểu mẫu thống kê, sẽ đáp ứng được nhu cầu của người dùng và chuyển thành tiền", ông Cường nhấn mạnh.

Còn chuyên gia kinh tế, tiến sỹ Vũ Đình Ánh nhận xét: Hiện nay, số liệu thống kê hiện nay không còn là những con số khô khan mà là nguồn lực, nguồn tài nguyên "vô cùng quý giá". "Nó là tiền, càng sở hữu nhiều số liệu thống kê thì càng nhiều tiền. Tôi cho rằng cơ quan thống kê phải là cơ quan giàu nhất, kiếm ra nhiều tiền nhất vì sở hữu nguồn tài nguyên đó".

Theo tiến sỹ Vũ Đình Ánh, số liệu thống kê có vai trò vô cùng quan trọng trong tất cả các lĩnh vực, từ hoạch định chiến lược kinh doanh, phát triển kinh tế, hay trong các công tác xã hội, phòng, chống dịch bệnh. Nhà nước hay các nhà kinh doanh muốn có quyết sách kịp thời đều cần. Chúng ta muốn làm gì phải lên kế hoạch và dựa vào thống kê của quá khứ. Các con số không chỉ ở địa phương, doanh nghiệp mà nó mang tầm quốc gia và cả quốc tế. "Mỏ vàng đó có thể phân tích, dự báo và rút ra giải pháp để làm việc tốt hơn. Là công cụ hữu hiệu để chúng ta vận hành nền kinh tế cả ở vi mô và vĩ mô" - Tiến sỹ Ánh phân tích.

Luật Thống kê sửa đổi, bổ sung và phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia cũng vừa được Quốc hội thông qua, trong đó, việc thay thế phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia chính là “linh hồn” của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê nhằm tạo cơ sở pháp lý và bảo đảm thông tin thống kê... Và trong thời gian tới, khi luật đi vào cuộc sống sẽ đưa giá trị của các con số thống kê lên một tầm cao mới, sẽ là một “mỏ vàng” giống như nhiều người kỳ vọng.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe phân tích của Tiến sỹ Vũ Đình Ánh và PGS, Tiến sỹ Hoàng Văn Cường tại đây: