Từ khóa tìm kiếm: thống kê

Du lịch Việt Nam vượt chỉ tiêu đón khách quốc tế năm 2023

[VOV2] - Trong tháng 9/2023 ngành du lịch Việt Nam đã đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế tăng gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước và 9 tháng năm 2023, cả nước đón 8,9 triệu lượt khách quốc tế, vượt chỉ tiêu đón khách quốc tế cả năm mà ngành đã đặt ra.

[VOV2] - Trong tháng 9/2023 ngành du lịch Việt Nam đã đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế tăng gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước và 9 tháng năm 2023, cả nước đón 8,9 triệu lượt khách quốc tế, vượt chỉ tiêu đón khách quốc tế cả năm mà ngành đã đặt ra.

GDP 9 tháng năm 2023 tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước

[VOV2] - Các chỉ số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức tăng khá.

[VOV2] - Các chỉ số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức tăng khá.

Du lịch Việt Nam sắp cán mốc đón 8 triệu khách quốc tế

[VOV2] - Năm 2023, ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu khách quốc t. Chỉ trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón hơn 7,8 triệu lượt khách quốc tế, đạt 98% kế hoạch đề ra.

[VOV2] - Năm 2023, ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu khách quốc t. Chỉ trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón hơn 7,8 triệu lượt khách quốc tế, đạt 98% kế hoạch đề ra.

Tăng cường quản lý hệ sinh thái dữ liệu, quản trị và giám hộ dữ liệu

[VOV2] - Một Hội thảo quốc tế được tổ chức nhằm tập trung trao đổi những vấn đề chung về hiện trạng cũng như vai trò của cơ quan thống kê quốc gia, các bộ ngành liên quan trong quản lý hệ sinh thái dữ liệu, quản trị và giám hộ dữ liệu.

[VOV2] - Một Hội thảo quốc tế được tổ chức nhằm tập trung trao đổi những vấn đề chung về hiện trạng cũng như vai trò của cơ quan thống kê quốc gia, các bộ ngành liên quan trong quản lý hệ sinh thái dữ liệu, quản trị và giám hộ dữ liệu.

Đổi mới cách thức thu thập thông tin trong ngành Thống kê

[VOV2] - Trong thời gian qua, ngành Thống kê đã rất nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng thông tin thống kê và tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê với nhiều hình thức đa dạng, phong phú tới đông đảo đối tượng dùng tin trong nước và quốc tế.

[VOV2] - Trong thời gian qua, ngành Thống kê đã rất nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng thông tin thống kê và tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê với nhiều hình thức đa dạng, phong phú tới đông đảo đối tượng dùng tin trong nước và quốc tế.

Việt Nam đón gần 2,7 triệu lượt khách quốc tế trong quý I-2023

[VOV2] - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3/2023 ước đạt hơn 895.000 lượt. Tính chung quý I, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 2,7 triệu lượt.

[VOV2] - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3/2023 ước đạt hơn 895.000 lượt. Tính chung quý I, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 2,7 triệu lượt.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 4,18%

[VOV2] - Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tính chung quý I/2023, CPI tăng 4,18% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 5,01%.

[VOV2] - Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tính chung quý I/2023, CPI tăng 4,18% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 5,01%.

126 giáo viên, giảng viên, sinh viên Toán được tập huấn dạy xác suất - thống kê

[VOV2] - 126 giáo viên, giảng viên, sinh viên Toán được tập huấn phương pháp giảng dạy xác suất - thống kê nhằm phát triển tư duy và kỹ năng cho học sinh bậc THPT, đem Toán học gắn kết với cuộc sống.

[VOV2] - 126 giáo viên, giảng viên, sinh viên Toán được tập huấn phương pháp giảng dạy xác suất - thống kê nhằm phát triển tư duy và kỹ năng cho học sinh bậc THPT, đem Toán học gắn kết với cuộc sống.

Thị trường lao động quý II phục hồi và mạnh mẽ hơn so với quý I

[VOV2] - Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý II năm 2022 là 50,5 triệu người, tăng 504,6 nghìn người (tương ứng tăng 1,01%) so với quý trước và tăng 701,8 nghìn người (tương ứng tăng 1,41%) so với cùng kỳ năm trước.

[VOV2] - Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý II năm 2022 là 50,5 triệu người, tăng 504,6 nghìn người (tương ứng tăng 1,01%) so với quý trước và tăng 701,8 nghìn người (tương ứng tăng 1,41%) so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

[VOV2] - Theo báo cáo kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 do Tổng cục Thống kê thực hiện, số lượng và lao động của các đơn vị điều tra năm 2020 đều tăng so với năm 2016 nhưng mức độ tăng về lao động thấp hơn so với các giai đoạn trước.

[VOV2] - Theo báo cáo kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 do Tổng cục Thống kê thực hiện, số lượng và lao động của các đơn vị điều tra năm 2020 đều tăng so với năm 2016 nhưng mức độ tăng về lao động thấp hơn so với các giai đoạn trước.