Từ khóa tìm kiếm: mua dâm

Không biết độ tuổi của người bán dâm có được miễn trách nhiệm hình sự?

[VOV2] - Mua, bán dâm là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Người vi phạm sẽ bị xử lý tùy vào tính chất mức độ của hành vi.

[VOV2] - Mua, bán dâm là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Người vi phạm sẽ bị xử lý tùy vào tính chất mức độ của hành vi.

Môi giới mại dâm cần hình phạt nghiêm khắc

[VOV2] - Môi giới mại dâm là hành vi làm trung gian cho hoạt động mua, bán dâm, là xâm phạm tới trật tự công cộng, các quy tắc đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

[VOV2] - Môi giới mại dâm là hành vi làm trung gian cho hoạt động mua, bán dâm, là xâm phạm tới trật tự công cộng, các quy tắc đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Quảng Ninh: Tăng cường thanh tra, kiểm tra hành vi mua bán dâm

[VOV2] - Quảng Ninh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi mua, bán dâm.

[VOV2] - Quảng Ninh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi mua, bán dâm.

Mua dâm cũng có thể ngồi tù

[VOV2] - Không chỉ xử phạt hành chính, người có hành vi mua dâm còn có thể bị phạt tù trong trường hợp nhất định.

[VOV2] - Không chỉ xử phạt hành chính, người có hành vi mua dâm còn có thể bị phạt tù trong trường hợp nhất định.

Xử lý hình sự hành vi mua, bán dâm

[VOV2] - Những người có hành vi mua, bán dâm sẽ phải chịu trách nhiệm gì trước pháp luật?

[VOV2] - Những người có hành vi mua, bán dâm sẽ phải chịu trách nhiệm gì trước pháp luật?

Mua dâm, bán dâm có thể phải ngồi tù

[VOV2] - Mại dâm hoạt động dưới nhiều hình thức biến tướng, trá hình, thủ đoạn tinh vi và diễn biến phức tạp. Những người có hành vi mua, bán dâm trong trường hợp nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

[VOV2] - Mại dâm hoạt động dưới nhiều hình thức biến tướng, trá hình, thủ đoạn tinh vi và diễn biến phức tạp. Những người có hành vi mua, bán dâm trong trường hợp nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự?