Từ khóa tìm kiếm: mức đóng tăng

Bảo hiểm y tế: Mức đóng sẽ tăng

[VOV2] - Chính phủ chỉ đạo tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và khả năng chi trả của người dân.

[VOV2] - Chính phủ chỉ đạo tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và khả năng chi trả của người dân.

Năm 2022: Tăng mức đóng BHXH tự nguyện

[VOV2] - Năm 2022, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là 330.000 đồng/tháng.

[VOV2] - Năm 2022, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là 330.000 đồng/tháng.