Từ khóa tìm kiếm: năm mới

Hương tình yêu

[VOV2] - Nồi nước lá mùi sực nức khắp nhà chiều 30, nghe hương tình yêu dâng đầy. Với con trẻ, đó có thể, chỉ là mùi thơm quen thuộc dịp Tết. Với người lớn, đó còn là mùi ký ức.

[VOV2] - Nồi nước lá mùi sực nức khắp nhà chiều 30, nghe hương tình yêu dâng đầy. Với con trẻ, đó có thể, chỉ là mùi thơm quen thuộc dịp Tết. Với người lớn, đó còn là mùi ký ức.