Từ khóa tìm kiếm: Ngày thành lập Đảng

Giao lưu Chính luận Nghệ thuật "Mãi mãi là sao sáng dẫn đường"

[VOV2] - Đây là chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chào mừng 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) (3/2/1930 – 3/2/2022).

[VOV2] - Đây là chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chào mừng 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) (3/2/1930 – 3/2/2022).