Từ khóa tìm kiếm: Nghị định số 15/2020

Từ tin giả đến hậu quả thật

[VOV2] - Ngân hàng đồng loạt bị khách hàng rút tiền, thị trường chứng khoán lao dốc kỷ lục, nhiều người bị vướng vào vòng lao lý... Tất cả đều chịu ảnh hưởng bởi những tin đồn, tin giả, tin thất thiệt trên mạng xã hội.

[VOV2] - Ngân hàng đồng loạt bị khách hàng rút tiền, thị trường chứng khoán lao dốc kỷ lục, nhiều người bị vướng vào vòng lao lý... Tất cả đều chịu ảnh hưởng bởi những tin đồn, tin giả, tin thất thiệt trên mạng xã hội.