Từ khóa tìm kiếm: nghĩa vụ thuế

Google, Facebook, Netflix, TikTok... nộp thuế trực tiếp cho Việt Nam

[VOV2] - Từ ngày 21/3, các nhà cung cấp nước ngoài có thể nộp thuế trực tiếp cho Việt Nam qua cổng thông tin etaxvn.gdt.gov.vn dù không hiện diện tại Việt Nam. Tại kỳ kê khai quý 1/2022, TikTok đã nộp 34,5 tỷ đồng, Netflix đã nộp 7,8 tỷ đồng...

[VOV2] - Từ ngày 21/3, các nhà cung cấp nước ngoài có thể nộp thuế trực tiếp cho Việt Nam qua cổng thông tin etaxvn.gdt.gov.vn dù không hiện diện tại Việt Nam. Tại kỳ kê khai quý 1/2022, TikTok đã nộp 34,5 tỷ đồng, Netflix đã nộp 7,8 tỷ đồng...

Nghị định 126 không làm tăng nghĩa vụ thuế của tài xế Grab

[VOV2] - Grab vừa thực hiện tăng giá cước xe và tăng tỷ lệ chiết khấu đối với tài xế với lý do thực hiện quy định của Nghị định 126. Tuy nhiên, Tổng cục Thuế khẳng định, Nghị định 126 không làm thay đổi nghĩa vụ thuế của tài xế Grab.

[VOV2] - Grab vừa thực hiện tăng giá cước xe và tăng tỷ lệ chiết khấu đối với tài xế với lý do thực hiện quy định của Nghị định 126. Tuy nhiên, Tổng cục Thuế khẳng định, Nghị định 126 không làm thay đổi nghĩa vụ thuế của tài xế Grab.