Sau khi ngành thuế thực hiện hàng loạt biện pháp để siết quản lý thuế với hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới thì số thu thuế trong lĩnh vực này đã tăng lên. Tốc độ thu bình quân đạt 130%. Trong đó, năm 2021 có số thu lớn nhất với 1.591 tỷ đồng.

Đặc biệt, 6 tháng đầu năm nay có số thu đạt gần 760 tỉ đồng là do thực hiện quy định mới tại Luật quản lý thuế số 38. Kể từ ngày 21/03/2022, các nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) có thể nộp thuế trực tiếp cho Việt Nam qua cổng thông tin etaxvn.gdt.gov.vn dù không hiện diện tại Việt Nam.

Một số nhà cung cấp nước ngoài điển hình như Facebook (Meta), Microsoft, TikTok, Netflix... đã chủ động kê khai, nộp thuế trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, trưởng phòng Kê khai, kế toán thuế và cơ sở dữ liệu doanh nghiệp lớn, Cục thuế Doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế cho biết không chỉ có NCCNN như Google, Facebook, Netflix hay TikTok, mà cả các cá nhân, tổ chức mua hàng hóa, dịch vụ của NCCNN hay là các đại lý thuế, các ngân hàng thực hiện thanh toán cũng có liên quan tới nghĩa vụ thuế của các nhà cung cấp nước ngoài.

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 80 năm 2021 thì NCCNN có trách nhiệm kê khai toàn bộ doanh thu nhận được từ khách hàng tại Việt Nam, trong đó đối với các giao dịch nếu đã được tổ chức Việt Nam khấu trừ, nộp thay theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì được loại trừ khỏi doanh thu khi tính thuế GTGT, TNDN phải nộp.

Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của NCCNN không có cơ sở thường trú tại Việt Nam sẽ khai và nộp vào ngân sách nhà nước bằng loại ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Tại Cổng thông tin điện tử của TCT hiện nay cũng đã hướng dẫn NCCNN có thể kê khai và nộp thuế bằng 14 đồng ngoại tệ phổ biến để NCCNN có thể thực hiện nghĩa vụ của mình một cách thuận tiện nhất, bà Kim Oanh nhấn mạnh.

Mời quý vị và các bạn nghe toàn bộ nội dung trao đổi của PV VOV2 với bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Trưởng phòng Kê khai, kế toán thuế và cơ sở dữ liệu doanh nghiệp lớn, Cục thuế Doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế tại đây: