Từ khóa tìm kiếm: ngoại tệ

Gửi ngoại tệ có được bảo hiểm tiền gửi không?

[VOV2] - Dù thời điểm này, lãi suất huy động tiếp tục giảm nhưng tiền gửi của dân cư đổ vào hệ thống ngân hàng vẫn tăng. Tâm lý của đại đa số người dân, gửi tiền nhàn rỗi vào ngân hàng được xem là một kênh đầu tư an toàn, vì được pháp luật bảo hộ.

[VOV2] - Dù thời điểm này, lãi suất huy động tiếp tục giảm nhưng tiền gửi của dân cư đổ vào hệ thống ngân hàng vẫn tăng. Tâm lý của đại đa số người dân, gửi tiền nhàn rỗi vào ngân hàng được xem là một kênh đầu tư an toàn, vì được pháp luật bảo hộ.