Từ khóa tìm kiếm: người vác tù và hàng tổng

Khi già làng làm công tác ngoại giao

[VOV2] - “Già Lương Minh Hồng đã nói là làm, lúc nào cũng gương mẫu nên bà con tin theo. Bất kỳ việc gì cần sự ủng hộ của dân, cứ gặp già là chắc chắn thành công”, Thượng tá Hoàng Văn Huy chia sẻ.

[VOV2] - “Già Lương Minh Hồng đã nói là làm, lúc nào cũng gương mẫu nên bà con tin theo. Bất kỳ việc gì cần sự ủng hộ của dân, cứ gặp già là chắc chắn thành công”, Thượng tá Hoàng Văn Huy chia sẻ.

Người "vác tù và hàng tổng" ở phường Yên Hòa

[VOV2] - Các thông tin trong nhóm dân cư được ông Phúc cung cấp rất kịp thời, cho thấy sự trách nhiệm, gần dân của “người vác tù và hàng tổng” - người đã hơn 10 năm tham gia cấp ủy, 3 nhiệm kỳ làm bí thư chi bộ, 4 nhiệm kỳ làm tổ trưởng tổ dân phố.

[VOV2] - Các thông tin trong nhóm dân cư được ông Phúc cung cấp rất kịp thời, cho thấy sự trách nhiệm, gần dân của “người vác tù và hàng tổng” - người đã hơn 10 năm tham gia cấp ủy, 3 nhiệm kỳ làm bí thư chi bộ, 4 nhiệm kỳ làm tổ trưởng tổ dân phố.