Từ khóa tìm kiếm: Nguyễn Hồng Minh

Cần cơ chế đủ mạnh để các vận động viên tham gia bảo hiểm thể thao

[VOV2] - Nhiều vận động viên thể thao chuyên nghiệp gặp tai nạn trong quá trình thi đấu hoặc tập luyện nhưng không có bảo hiểm khiến cuộc sống của họ và gia đình gặp nhiều khó khăn.

[VOV2] - Nhiều vận động viên thể thao chuyên nghiệp gặp tai nạn trong quá trình thi đấu hoặc tập luyện nhưng không có bảo hiểm khiến cuộc sống của họ và gia đình gặp nhiều khó khăn.