Từ khóa tìm kiếm: nguyên tắc sống thọ; thọ trăm tuổi; 9 nguyên tắc; 100 tuổi; tuổi thọ

9 nguyên tắc để sống thọ trăm tuổi

[VOV2] - Di chuyển thường xuyên cả ngày, giảm căng thẳng, tìm được mục đích sống, ăn no 80%... là những nguyên tắc sống thọ của người 100 tuổi.

[VOV2] - Di chuyển thường xuyên cả ngày, giảm căng thẳng, tìm được mục đích sống, ăn no 80%... là những nguyên tắc sống thọ của người 100 tuổi.