Từ khóa tìm kiếm: nhận chức

Nguyện mang hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn, thách thức

[VOV2] - Chiều nay (05/04), với hơn 96% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, đồng chí Phạm Minh Chính đã được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.