Từ khóa tìm kiếm: niệm phật

Cụ bà 104 tuổi làu thông kinh Phật

[VOV2] - Ở tuổi 104, cụ bà Nguyễn Thị Ân (pháp danh Hồng Quy, sinh năm 1916), sống tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thường tinh tấn hành trì Phật pháp hàng ngày.

[VOV2] - Ở tuổi 104, cụ bà Nguyễn Thị Ân (pháp danh Hồng Quy, sinh năm 1916), sống tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thường tinh tấn hành trì Phật pháp hàng ngày.