Là một cư sĩ phật tử tại gia sớm có nhân duyên với Phật pháp, từ bé bà được thân mẫu cho đến Chùa và quy y Tam Bảo năm 9 tuổi tại vùng quê Hoài Ân, Bình Định. Sau này bà vẫn luôn về chùa lễ phật bái sám, công phu công quả qua nhiều năm thăng trầm của lịch sử.

Bà vào thành phố Quy Nhơn do chiến tranh loạn lạc nhưng vẫn nuôi chí tu hành tinh tấn, cho dù khó khăn bà vẫn dành thời gian về chùa công quả và hành trì kinh kệ không hề xao nhãng. Là một phật tử thuần thành, bà luôn dạy con cháu hướng Phật, lấy sự từ bi trí huệ làm nền tảng cho cuộc sống. Hàng ngày bà vẫn đi bộ đến Chùa Minh Tịnh, Chùa Lộc Uyển, Chùa Long Khánh để lễ Phật, tham gia khoá tu, thọ bát quan trai.

Mãi cho đến năm 2012, do lâm bệnh nên sau đó bà không còn đến chùa được nữa nhưng hàng ngày vẫn trì chú kinh kệ và niệm Phật.

Năm nay bà đã được 104 tuổi nhưng vẫn thuộc làu kinh kệ không sai sót. Theo chia sẻ của người thân, những lúc đau ốm nằm trên giường bệnh, bà vẫn chuyên tâm niệm Phật, vì lòng tin hướng Phật.

Cụ là Nguyễn Thị Ân là một bài học đáng kính, giúp chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập để mang lại những kết quả tốt đẹp cho người đệ tử tại gia của Đức Phật.

Nguồn: Liễu Phước Huy đăng trên Phatgiao.org.vn