Từ khóa tìm kiếm: nữ khoa học trường Thủy Lợi

Từ phòng thí nghiệm tạo ra sản phẩm phục vụ cộng đồng

[VOV2] - Chú trọng tính ứng dụng cao trong đào tạo, nghiên cứu, nhiều sản phẩm của thầy trò ngành Kỹ thuật hóa học - Trường Đại học Thủy lợi đã vượt khỏi phòng thí nghiệm tham gia các triển lãm KHCN và có khả năng thương maị.

[VOV2] - Chú trọng tính ứng dụng cao trong đào tạo, nghiên cứu, nhiều sản phẩm của thầy trò ngành Kỹ thuật hóa học - Trường Đại học Thủy lợi đã vượt khỏi phòng thí nghiệm tham gia các triển lãm KHCN và có khả năng thương maị.