Từ khóa tìm kiếm: nước đến chân mới nhảy

Những bạn trẻ “nước đến chân mới nhảy”

[VOV2] - Thói quen “nước đến chân mới nhảy” có giúp bạn “nhảy” qua một cách êm đẹp hay nguy cơ chết chìm rất cao? TS Trần Thu Hương, Trưởng Bộ môn Tâm lý học xã hội, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội phân tích.

[VOV2] - Thói quen “nước đến chân mới nhảy” có giúp bạn “nhảy” qua một cách êm đẹp hay nguy cơ chết chìm rất cao? TS Trần Thu Hương, Trưởng Bộ môn Tâm lý học xã hội, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội phân tích.