Từ khóa tìm kiếm: Ông lão qua đời; 5 căn nhà; người chăm sóc; ông cụ neo đơn; Ruan; Trung Quốc

Ông lão qua đời để lại 5 căn nhà cho người chăm sóc

[VOV2] - Người chăm sóc ông cụ neo đơn suốt 12 năm được thừa kế 5 căn nhà trị giá hàng triệu USD.

[VOV2] - Người chăm sóc ông cụ neo đơn suốt 12 năm được thừa kế 5 căn nhà trị giá hàng triệu USD.