Từ khóa tìm kiếm: ông Nguyễn Đức Thái

Bộ GD-ĐT nói gì về việc cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bị bắt?

[VOV2] - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, những sai phạm của ông Nguyễn Đức Thái, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục Việt Nam diễn ra chủ yếu trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2019. Ông Thái đã nghỉ công tác từ tháng 12/2022.

[VOV2] - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, những sai phạm của ông Nguyễn Đức Thái, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục Việt Nam diễn ra chủ yếu trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2019. Ông Thái đã nghỉ công tác từ tháng 12/2022.

Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục hưởng thu nhập gần 700 triệu/năm

[VOV2] - Ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục - người vừa bị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kỷ luật cảnh cáo có mức thu nhập gần 700 triệu đồng/năm.

[VOV2] - Ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục - người vừa bị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kỷ luật cảnh cáo có mức thu nhập gần 700 triệu đồng/năm.

Kỷ luật cảnh cáo lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đức Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam bằng hình thức cảnh cáo.

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đức Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam bằng hình thức cảnh cáo.