Theo báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được đăng tải trên trang https://www.nxbgd.vn/ (ngày 30/6), ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục có mức lương 27 triệu đồng với hệ số là 1,68. Tổng tiền lương là 544.320.000đ/năm. Ngoài ra trong năm 2021, ông Thái hưởng 120 triệu đồng tiền thưởng và các thu nhập khác. Tổng thu nhập trong năm 2021 là 644.320.000đ.

Xếp sau ông Nguyễn Đức Thái là ông Hoàng Lê Bách, Ủy viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục có mức lương là 26 triệu đồng, hệ số 1,68 (538.070.400 đồng), tiền thưởng và thu nhập khác là 80 triệu đồng.

Tiếp theo là các ông Phạm Vĩnh Thái (Ủy viên hội đồng thành viên); Lê Hoàng Hải (Phó Tổng giám đốc); Bà Phùng Ngọc Hồng (Phó tổng Giám đốc); Ông Nguyễn Chí Bình (Phó Tổng Giám đốc) có mức lương từ 425 triệu đến 463 triệu đồng/năm (chưa tính tiền thưởng, thu nhập khác).

Trước đó, ngày 05/7/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định số 1886/QĐ-BGDĐT về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Theo Quyết định thi hành kỷ luật trên, ông Nguyễn Đức Thái đã có những vi phạm nghiêm trọng, đến mức phải kỷ luật như: có khuyết điểm, vi phạm chính sách pháp luật của Nhà nước trong Chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh, biên soạn, in ấn, kê khai, phát hành sách giáo khoa mới.

Ông Nguyễn Đức Thái cũng được kết luận đã mắc khuyết điểm và sai phạm khác như: thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, dẫn đến không kịp thời phát hiện nghị quyết ban hành trái pháp luật của Nhà nước.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo đại diện Nhà nước sở hữu 100% vốn. Đơn vị này có nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in ấn, phát hành sách giáo khoa và các ấn phẩm phục vụ giảng dạy, học tập. Với vốn điều lệ 596 tỷ đồng, doanh nghiệp này đang hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Là doanh nghiệp nhà nước, theo quy định, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải công bố thông tin định kỳ, về chiến lược phát triển; kế hoạch sản xuất, đầu tư; báo cáo tài chính bán niên và cả năm, báo cáo chế độ lương thưởng…

Tuy nhiên, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – đơn vị cách đây ba năm từng tuyên bố nắm 60-70% thị phần phát hành sách cả nước – đã không công bố báo cáo tài chính năm 2020, 2021; kế hoạch kinh doanh năm 2021, 2022 trên website lẫn cơ quan quản lý vốn là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giai đoạn trước từ 2016-2020, Nhà xuất bản cũng không công bố các báo cáo này dù có tóm lược số liệu tài chính.