Từ khóa tìm kiếm: phát động

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người nghèo trên toàn quốc

[VOV2] - 30.000 sổ BHXH, 120.000 thẻ BHYT được ngành BHXH tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.

[VOV2] - 30.000 sổ BHXH, 120.000 thẻ BHYT được ngành BHXH tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.