Từ khóa tìm kiếm: phong trào Cần Vương

Ngư Phong Ngô Quang Bích: Vị thủ lĩnh miền Thao - Đà

[VOV2] - Dòng họ Ngô cuối thế kỷ 19 có một danh sĩ có ảnh hưởng rất quan trọng trong phong trào Cần Vương vùng Tây Bắc, đó chính là Ngư Phong - Ngô Quang Bích (hay còn có tên là Nguyễn Quang Bích), vị thủ lĩnh nổi tiếng vùng sông Thao sông Đà.

Tôn Thất Thuyết "linh hồn" của phong trào Cần Vương

[VOV2] - Phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19 tuy không giành được độc lập dân tộc từ tay thực dân Pháp, song đã để lại những bài học giá trị trong lịch sử đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Linh hồn của Cần Vương chính là quan Thượng thư Bộ binh Tôn Thất Thuyết.