Từ khóa tìm kiếm: phương pháp quốc tế

Linh hoạt để trẻ được hưởng nền giáo dục tiên tiến

[VOV2] - Sĩ số đông là thách thức với các trường mầm non ở thành phố khi ứng dụng phương pháp tiên tiến thì tại các khu vực miền núi, nông thôn, nhiều thầy cô e ngại bởi đầu tư cơ sở vật chất cho các phương pháp này.

[VOV2] - Sĩ số đông là thách thức với các trường mầm non ở thành phố khi ứng dụng phương pháp tiên tiến thì tại các khu vực miền núi, nông thôn, nhiều thầy cô e ngại bởi đầu tư cơ sở vật chất cho các phương pháp này.