Từ khóa tìm kiếm: quá tải

Xe quá tải - giải pháp nào để xử lý triệt để?

[VOV2] - Đường nát, mất an toàn giao thông và rất nhiều những hệ lụy khác là những gì xe quá tải gây ra trong thời gian qua.

[VOV2] - Đường nát, mất an toàn giao thông và rất nhiều những hệ lụy khác là những gì xe quá tải gây ra trong thời gian qua.