Từ khóa tìm kiếm: quan hệ lao động hài hòa

Hạn chế đình công: Cần sự sẻ chia giữa doanh nghiệp và người lao động

[VOV2] - Để hạn chế tình trạng ngừng việc tập thể, các doanh nghiệp cần phải ban hành quy chế lương thưởng rõ ràng, tổ chức các hội nghị đối thoại, hội nghị người lao động định kỳ để hai bên thấu hiểu và chia sẻ lẫn nhau.

[VOV2] - Để hạn chế tình trạng ngừng việc tập thể, các doanh nghiệp cần phải ban hành quy chế lương thưởng rõ ràng, tổ chức các hội nghị đối thoại, hội nghị người lao động định kỳ để hai bên thấu hiểu và chia sẻ lẫn nhau.