Từ khóa tìm kiếm: quỹ vaccine

Chi hơn 7000 tỷ đồng để mua vaccine Covid-19

[VOV2] - Ban quản lý Quỹ vaccine phòng Covid-19, đến cuối ngày 9/11, Quỹ đã chi 7.134,1 tỷ đồng. Trong số đó, chi mua vaccine 7.125,3 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine 8,8 tỷ đồng nên dư cuối ngày 1.661,2 tỷ đồng.

[VOV2] - Ban quản lý Quỹ vaccine phòng Covid-19, đến cuối ngày 9/11, Quỹ đã chi 7.134,1 tỷ đồng. Trong số đó, chi mua vaccine 7.125,3 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine 8,8 tỷ đồng nên dư cuối ngày 1.661,2 tỷ đồng.

Thông tin tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 ở nước ta

[VOV2] - Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số người tiêm vaccine Covid-19 nhiều nhất ở nước ta. Tính đến hết ngày 20/9, số mũi tiêm vaccine đã đạt hơn 8,833 triệu, tiệm cận số liều vaccine được phân bổ thực tế (hơn 8,857 triệu liều).

[VOV2] - Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số người tiêm vaccine Covid-19 nhiều nhất ở nước ta. Tính đến hết ngày 20/9, số mũi tiêm vaccine đã đạt hơn 8,833 triệu, tiệm cận số liều vaccine được phân bổ thực tế (hơn 8,857 triệu liều).

Điều chưa biết về chương trình hòa nhạc ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19

[VOV2] - Những điều chưa biết về chương trình hòa nhạc "Chia sẻ để gần nhau hơn" nhằm giới thiệu cho cả thế giới biết về Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 của Chính phủ Việt Nam.

[VOV2] - Những điều chưa biết về chương trình hòa nhạc "Chia sẻ để gần nhau hơn" nhằm giới thiệu cho cả thế giới biết về Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 của Chính phủ Việt Nam.