Từ khóa tìm kiếm: sáp nhập cao đẳng hải dương

Trường Cao đẳng Hải Dương chính thức sáp nhập vào trường Đại học Hải Dương

[VOV2] - Sáng 12/6, tại TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã diễn ra Lễ công bố Quyết định số 448/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào trường Đại học Hải Dương.

[VOV2] - Sáng 12/6, tại TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã diễn ra Lễ công bố Quyết định số 448/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào trường Đại học Hải Dương.