Từ khóa tìm kiếm: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương

Sự thật vụ một học sinh thiếu suất ăn vì mẹ không đóng quỹ

[VOV2] - Giáo viên chủ nhiệm lớp 1C, trường Tiểu học Gia Lương (Gia Lộc, Hải Dương) nhận thiếu sót khi cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức liên hoan lớp nhưng chỉ đặt 31/32 suất gà rán khiến một học sinh thiếu suất ăn gây ra phản ứng từ phụ huynh.

[VOV2] - Giáo viên chủ nhiệm lớp 1C, trường Tiểu học Gia Lương (Gia Lộc, Hải Dương) nhận thiếu sót khi cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức liên hoan lớp nhưng chỉ đặt 31/32 suất gà rán khiến một học sinh thiếu suất ăn gây ra phản ứng từ phụ huynh.

Đồng nghiệp sao chép sáng kiến, cấp trên xử lý như thế nào?

[VOV2] - Cho rằng đồng nghiệp đã sao chép sáng kiến và ban hành văn bản giải quyết tố cáo, khiếu nại trái quy định của pháp luật, ông Phạm Minh Kha ở Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã gửi đơn tố cáo sự việc tới Đài TNVN.

[VOV2] - Cho rằng đồng nghiệp đã sao chép sáng kiến và ban hành văn bản giải quyết tố cáo, khiếu nại trái quy định của pháp luật, ông Phạm Minh Kha ở Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã gửi đơn tố cáo sự việc tới Đài TNVN.