Từ khóa tìm kiếm: sổ tiết kiệm

Cách rút tiền từ sổ tiết kiệm của người thân đã mất

[VOV2] - Không chỉ nhà đất, sổ tiết kiệm cũng là một di sản có giá trị do người thân đã mất để lại.

[VOV2] - Không chỉ nhà đất, sổ tiết kiệm cũng là một di sản có giá trị do người thân đã mất để lại.