Từ khóa tìm kiếm: Sony Picture

Điện ảnh thế giới có thể hồi sinh sau đại dịch Covid-19?

[VOV2] - Tại CinemaCon 2021, một chủ đề được quan tâm là “hệ thống rạp chiếu toàn cầu liệu có thể hồi sinh sau khi khống chế thành công dịch bệnh Covid-19?”.

[VOV2] - Tại CinemaCon 2021, một chủ đề được quan tâm là “hệ thống rạp chiếu toàn cầu liệu có thể hồi sinh sau khi khống chế thành công dịch bệnh Covid-19?”.