Từ khóa tìm kiếm: Street art

Triển lãm tranh “Viet Nam Urban Arts”

[VOV2] - Ngày 25/2, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Đà Nẵng phối hợp với Viện Pháp Việt Nam tại Đà Nẵng tổ chức Triển lãm tranh nghệ thuật đường phố mang tên “Viet Nam Urban Arts” tại khuôn viên cầu Rồng, Đà Nẵng

[VOV2] - Ngày 25/2, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Đà Nẵng phối hợp với Viện Pháp Việt Nam tại Đà Nẵng tổ chức Triển lãm tranh nghệ thuật đường phố mang tên “Viet Nam Urban Arts” tại khuôn viên cầu Rồng, Đà Nẵng