Từ khóa tìm kiếm: tài hòa nhập cộng đồng

Cần có chính sách hỗ trợ việc làm cho nạn nhân mua bán người

[VOV2] - Dự án Luật Phòng chống mua bán người (sửa đổi) bổ sung những quy định nâng cao chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân so với quy định của Luật hiện hành, giúp họ có cuộc sống ổn đinh, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

[VOV2] - Dự án Luật Phòng chống mua bán người (sửa đổi) bổ sung những quy định nâng cao chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân so với quy định của Luật hiện hành, giúp họ có cuộc sống ổn đinh, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Trợ giúp phụ nữ bán dâm thay đổi hành vi, tái hòa nhập cộng đồng

[VOV2] - Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống mại dâm ở tỉnh Quảng Ninh thông qua huy động nguồn lực từ các tổ chức XH, các CLB, nhóm đồng đẳng đang góp phần tích cực trong công tác phòng chống mại dâm.

[VOV2] - Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống mại dâm ở tỉnh Quảng Ninh thông qua huy động nguồn lực từ các tổ chức XH, các CLB, nhóm đồng đẳng đang góp phần tích cực trong công tác phòng chống mại dâm.

Mua dâm, bán dâm có thể phải ngồi tù

[VOV2] - Mại dâm hoạt động dưới nhiều hình thức biến tướng, trá hình, thủ đoạn tinh vi và diễn biến phức tạp. Những người có hành vi mua, bán dâm trong trường hợp nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

[VOV2] - Mại dâm hoạt động dưới nhiều hình thức biến tướng, trá hình, thủ đoạn tinh vi và diễn biến phức tạp. Những người có hành vi mua, bán dâm trong trường hợp nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự?