Từ khóa tìm kiếm: tài sản chung

Ký xác nhận tài sản riêng của chồng khi vay vốn ngân hàng

[VOV2] - Không phải mọi tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung. Nhưng cả 2 bắt buộc phải cùng ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng khi bảo đảm tiền vay bằng tài sản riêng của chồng/vợ?

[VOV2] - Không phải mọi tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung. Nhưng cả 2 bắt buộc phải cùng ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng khi bảo đảm tiền vay bằng tài sản riêng của chồng/vợ?

Cách rút tiền từ sổ tiết kiệm của người thân đã mất

[VOV2] - Không chỉ nhà đất, sổ tiết kiệm cũng là một di sản có giá trị do người thân đã mất để lại.

[VOV2] - Không chỉ nhà đất, sổ tiết kiệm cũng là một di sản có giá trị do người thân đã mất để lại.