Từ khóa tìm kiếm: Tập đoàn Xây dựng

Ký kết hợp tác với Tập đoàn Xây dựng WILLOF Nhật Bản

[VOV2] - Lễ ký kết dự án nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực đào tạo tiếng Nhật, tuyển dụng nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ đưa kỹ sư sang làm việc tại Nhật Bản với các ngành nghề liên quan lĩnh vực thiết kế, xây dựng.

[VOV2] - Lễ ký kết dự án nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực đào tạo tiếng Nhật, tuyển dụng nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ đưa kỹ sư sang làm việc tại Nhật Bản với các ngành nghề liên quan lĩnh vực thiết kế, xây dựng.

ĐH Xây dựng Hà Nội ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn xây dựng Hòa Bình

[VOV2] - Để đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên, ĐH Xây dựng Hà Nội đã và đang có mối quan hệ hợp tác tốt với nhiều doanh nghiệp trong đó có Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

[VOV2] - Để đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên, ĐH Xây dựng Hà Nội đã và đang có mối quan hệ hợp tác tốt với nhiều doanh nghiệp trong đó có Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.