Từ khóa tìm kiếm: thất thoát

Thất thoát, lãng phí - "căn bệnh" nguy hại hơn cả tham nhũng

[VOV2] - Sáng 25/5, một trong những nội dung được Quốc hội thảo luận tại tổ là công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Một số đại biểu cho rằng chống thất thoát, lãng phí cần được triển khai quyết liệt như chống tham nhũng

[VOV2] - Sáng 25/5, một trong những nội dung được Quốc hội thảo luận tại tổ là công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Một số đại biểu cho rằng chống thất thoát, lãng phí cần được triển khai quyết liệt như chống tham nhũng

Bãi nhiệm ĐBQH, cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long

[VOV2] - Sáng 7/6, Quốc hội chính thức bãi nhiệm ĐBQH khóa XV và cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước

[VOV2] - Sáng 7/6, Quốc hội chính thức bãi nhiệm ĐBQH khóa XV và cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước

Từ 8/7, người dân có thể tiếp cận gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68

[VOV2] - Chậm nhất 7-10 ngày, người dân sẽ nhận được hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ.

[VOV2] - Chậm nhất 7-10 ngày, người dân sẽ nhận được hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ.