Từ khóa tìm kiếm: thầy Đỗ Cao Sang

Chuyện về người thầy truyền cảm hứng

[VOV2] - Sợ, chán, ghét tiếng Anh là tâm lý của không ít người. Thế nhưng ở Hà Nội, có 1 lớp học mà ở đó giảng viên có cách dạy đặc biệt nên đã truyền được niềm yêu thích cũng như trị được “bệnh” sợ học tiếng Anh của nhiều học sinh, sinh viên.