Từ khóa tìm kiếm: thế trận lòng dân

Tình quân - dân nơi biên giới

[VOV2] - “Tùy theo tình hình dịch bệnh, cán bộ, chiến sỹ tham gia các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng với bà con, thông qua đó thắt chặt tình cảm, sự đoàn kết giữa đồng bào với đơn vị nơi biên giới”, Thượng tá Nguyễn Xuân Linh chia sẻ.

[VOV2] - “Tùy theo tình hình dịch bệnh, cán bộ, chiến sỹ tham gia các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng với bà con, thông qua đó thắt chặt tình cảm, sự đoàn kết giữa đồng bào với đơn vị nơi biên giới”, Thượng tá Nguyễn Xuân Linh chia sẻ.

Nam Bộ kháng chiến - Thành đồng Tổ Quốc "đi trước về sau"

[VOV2] - Ngày 23/9/1945, đúng 3 tuần sau khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam độc lập, thì tại Sài Gòn, thực dân Pháp nổ súng quay lại xâm chiếm nước ta lần thứ 2. Nhân dân Nam Bộ quyết kháng chiến thể hiện tinh thần đi trước về sau.

[VOV2] - Ngày 23/9/1945, đúng 3 tuần sau khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam độc lập, thì tại Sài Gòn, thực dân Pháp nổ súng quay lại xâm chiếm nước ta lần thứ 2. Nhân dân Nam Bộ quyết kháng chiến thể hiện tinh thần đi trước về sau.