Từ khóa tìm kiếm: thi hành Luật

Tội phạm môi giới, mua bán tạng, bộ phận cơ thể người hoạt động thế nào?

[VOV2] - Các đối tượng buôn bán tạng hoạt động chủ yếu thông qua các hội, nhóm kín trên mạng hoặc qua giao dịch trực tiếp với những người có nhu cầu mua (ghép) mô tạng.

[VOV2] - Các đối tượng buôn bán tạng hoạt động chủ yếu thông qua các hội, nhóm kín trên mạng hoặc qua giao dịch trực tiếp với những người có nhu cầu mua (ghép) mô tạng.