Từ khóa tìm kiếm: thị trấn Sa Thầy

Nghệ nhân A Wich giữ gìn văn hóa truyền thống

[VOV2] - Nắm giữ và am hiểu nhiều kiến thức về văn hóa, nghề truyền thống của dân tộc, lại được bà con tín nhiệm, nghệ nhân A Wich luôn tự nhủ phải thật trách nhiệm với từng lời nói, việc làm của mình.

[VOV2] - Nắm giữ và am hiểu nhiều kiến thức về văn hóa, nghề truyền thống của dân tộc, lại được bà con tín nhiệm, nghệ nhân A Wich luôn tự nhủ phải thật trách nhiệm với từng lời nói, việc làm của mình.