Từ khóa tìm kiếm: thiệt thòi

Người lao động hưởng BHXH một lần - Thiệt đơn thiệt kép

[VOV2] - Trong 11 tháng, cả nước có hơn 791.300 người hưởng BHXH một lần, tăng gấp 1,5 lần so với 6 tháng đầu năm nay và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Vì sao số người rút BHXH một lần lại tăng như vậy?

[VOV2] - Trong 11 tháng, cả nước có hơn 791.300 người hưởng BHXH một lần, tăng gấp 1,5 lần so với 6 tháng đầu năm nay và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Vì sao số người rút BHXH một lần lại tăng như vậy?