Từ khóa tìm kiếm: Thơ Nguyễn

Youtube đăng thông tin nhảm nhí - pháp luật xử lý như thế nào?

[VOV2] - Cộng đồng mạng đang rất bức xúc khi Youtuber Thơ Nguyễn đăng thông tin nhảm nhí, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em, đòi hỏi phải xử lý việc này thật thích đáng.

[VOV2] - Cộng đồng mạng đang rất bức xúc khi Youtuber Thơ Nguyễn đăng thông tin nhảm nhí, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em, đòi hỏi phải xử lý việc này thật thích đáng.