Từ khóa tìm kiếm: thông tư 13

Từ 15/8, áp dụng giá viện phí mới

[VOV2] - 180.000đ - 4.000.000đ/ngày/giường là giá được áp dụng đối với giường bệnh theo yêu cầu loại 1 tại các bệnh viện công từ 15/8.

[VOV2] - 180.000đ - 4.000.000đ/ngày/giường là giá được áp dụng đối với giường bệnh theo yêu cầu loại 1 tại các bệnh viện công từ 15/8.

Từ 11/8, tổ chức kiểm định giáo dục phải đảm bảo 4 công khai

[VOV2] - Theo quy định của Bộ GD-ĐT, từ ngày 11/8, tổ chức kiểm định giáo dục phải đảm bảo 4 công khai về tổ chức, hoạt động đánh giá, kết quả kiểm định chất lượng giáo dục...

[VOV2] - Theo quy định của Bộ GD-ĐT, từ ngày 11/8, tổ chức kiểm định giáo dục phải đảm bảo 4 công khai về tổ chức, hoạt động đánh giá, kết quả kiểm định chất lượng giáo dục...

Khung giá mới cho dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu

[VOV2] - Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 13 quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các bệnh viện công lập.

[VOV2] - Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 13 quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các bệnh viện công lập.