Từ khóa tìm kiếm: thực chất

Nông thôn mới Ninh Bình đi đúng hướng, thực chất và có chiều sâu

[VOV2] - Nguồn lực xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến huyện, xã được bố trí sớm, từ đầu năm, để các địa phương trên địa bàn chủ động hơn trong công tác xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Ninh Bình.

[VOV2] - Nguồn lực xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến huyện, xã được bố trí sớm, từ đầu năm, để các địa phương trên địa bàn chủ động hơn trong công tác xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Ninh Bình.

Hai trường đại học của Việt Nam lọt TOP 20 đại học tư thục hàng đầu ASEAN

[VOV2] - Private University Ranking ASEAN là bảng xếp hạng nêu bật chất lượng giảng dạy và học tập, khả năng tuyển dụng, nghiên cứu, mức độ hoạt động cộng đồng, quốc tế hóa và danh tiếng của các tổ chức giáo dục Đại học tư thục khu vực Đông Nam Á.

[VOV2] - Private University Ranking ASEAN là bảng xếp hạng nêu bật chất lượng giảng dạy và học tập, khả năng tuyển dụng, nghiên cứu, mức độ hoạt động cộng đồng, quốc tế hóa và danh tiếng của các tổ chức giáo dục Đại học tư thục khu vực Đông Nam Á.

Đánh giá xếp loại cán bộ cuối năm: Đừng để "cả làng" đều vui

[VOV2] - Đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm phải đảm bảo khách quan công bằng chính xác không nể nang trù dập thiên vị.

[VOV2] - Đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm phải đảm bảo khách quan công bằng chính xác không nể nang trù dập thiên vị.

[e-Magazine] Anh hùng cần những ghi nhận thực chất

[VOV2] - Đã có những mất mát, hy sinh nơi tuyến đầu chống dịch. Chúng ta đã gọi các bác sỹ, nhân y tế là những anh hùng. Nhưng họ - những anh hùng ấy, cần thêm cả sự ghi nhận thực chất.

[VOV2] - Đã có những mất mát, hy sinh nơi tuyến đầu chống dịch. Chúng ta đã gọi các bác sỹ, nhân y tế là những anh hùng. Nhưng họ - những anh hùng ấy, cần thêm cả sự ghi nhận thực chất.

Sẽ tăng cường thực nghiệp, thực chất, thực học trong giáo dục

[VOV2] - Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, Ngành giáo dục sẽ triển khai các biện pháp hữu hiệu để khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Tăng cường yếu tố thực nghiệp, thực chất, thực học.

[VOV2] - Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, Ngành giáo dục sẽ triển khai các biện pháp hữu hiệu để khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Tăng cường yếu tố thực nghiệp, thực chất, thực học.