Từ khóa tìm kiếm: thuế TNCN

Các thủ đoạn mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo

[VOV2] - Người dân cần cảnh giác với nhiều thủ đoạn lợi dung cơ quan thuế để lừa đảo. Tổng cục Thuế cũng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng trái phép thông tin của người nộp thuế.

[VOV2] - Người dân cần cảnh giác với nhiều thủ đoạn lợi dung cơ quan thuế để lừa đảo. Tổng cục Thuế cũng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng trái phép thông tin của người nộp thuế.

04/05/2023 là hạn cuối cùng để cá nhân tự quyết toán thuế 2022

[VOV2] - Khi có thu nhập từ hai nơi trở lên, cá nhân sẽ phải tự mình quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế.

[VOV2] - Khi có thu nhập từ hai nơi trở lên, cá nhân sẽ phải tự mình quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế.

Kê khai đúng giá chuyển nhượng nhà đất để tránh rủi ro pháp lý

[VOV2] - Khi chuyển nhượng nhà đất, người dân sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ. Việc kê khai và nộp thuế đúng với giá chuyển nhượng thực tế sẽ giúp tránh những rủi ro về pháp lý.

[VOV2] - Khi chuyển nhượng nhà đất, người dân sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ. Việc kê khai và nộp thuế đúng với giá chuyển nhượng thực tế sẽ giúp tránh những rủi ro về pháp lý.