Khi chuyển nhượng bất động sản, người bán sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN), người mua sẽ phải nộp lệ phí trước bạ khi làm thủ tục sang tên trên Giấy CNQSDD và sở hữu tài sản gắn liền trên đất.

Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 92 ngày 15/06/2015, khi chuyển nhượng bất động sản, người bán sẽ phải nộp thuế TNCN với thuế suất thuế chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng còn người mua nộp lệ phí trước bạ đối với mức thu thuế nhà đất là 0,5 % theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 10 ngày 15/01/2022 của Chính phủ.

Bà Lý Thị Hoài Hương, Phó Vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân, Tổng cục Thuế cho biết, giá chuyển nhượng BĐS để tính thuế là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng đất là giá do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng theo quy định của Luật Đất đai.

Trường hợp chuyển nhượng nhà gắn liền với đất thì giá trị nhà kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc gắn liền với đất được xác định căn cứ theo giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định. Trường hợp UBND cấp tỉnh quy định không có giá tính lệ phí trước bạ thì căn cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà về tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản về giá trị còn lại thực tế của công trình trên đất.

Đối với lệ phí trước bạ căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 10 năm 2022 của Chính phủ thì giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. Trường hợp giá nhà đất tại hợp đồng mua bán nhà hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất cao hơn giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà đất là giá tại hợp đồng chuyển nhượng, sử dụng đất hợp đồng mua bán nhà.

Tuy nhiên, không ít trường hợp người dân khi mà làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã ghi giá chuyển nhượng thấp hơn số tiền mà họ giao dịch trên thực tế thường là chỉ bằng với bảng giá đất do địa phương quy định. Với những trường hợp kê khai không đúng với giá chuyển nhượng thực tế, bà Hương cho biết, Luật quản lý thuế đã có quy định rõ việc người nộp thuế có nghĩa vụ kê khai thuế chính xác trung thực đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đầy đủ hồ sơ khai thuế.

Khoản 5 Điều 143 Luật Quản lý thuế số 38 quy định, việc sử dụng chứng từ tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp là hành vi vi phạm pháp luật.

Tổng cục Thuế khuyến nghị người dân và doanh nghiệp khi phát sinh các giao dịch chuyển nhượng bất động sản cần kê khai chính xác trung thực đầy đủ giá thực tế chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng chuyển nhượng cũng như trên hồ sơ khai thuế phí để đảm bảo quyền lợi của bản thân tránh khỏi các nội dung pháp lý phát sinh trong quá trình sử dụng bất động sản như tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện tố cáo, đền bù vào các tình huống pháp lý khác.

Mời quý vị nghe toàn bộ nội dung cuộc trao đổi của phóng viên VOV2 với bà Lý Thị Hoài Hương xung quanh vấn đề thuế chuyển nhượng bất động sản tại đây: