Từ khóa tìm kiếm: thuốc rituximab

Hi vọng mới cho bệnh nhân Pemphigus

[VOV2] - Thống kê trước đây bệnh nhân Pemphigus thường không sống quá 5 năm kể từ khi phát bệnh. Tuy nhiên, một phác đồ điều trị mới đã được áp dụng thành công giúp người bệnh cải thiện chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ.

[VOV2] - Thống kê trước đây bệnh nhân Pemphigus thường không sống quá 5 năm kể từ khi phát bệnh. Tuy nhiên, một phác đồ điều trị mới đã được áp dụng thành công giúp người bệnh cải thiện chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ.