Từ khóa tìm kiếm: tiêm chủng miễn phí

Bộ Y tế khuyến cáo cha mẹ cho con đi tiêm chủng theo lịch

[VOV2] - Bộ Y tế khuyến cáo, vaccine là một trong những biện pháp quan trọng phòng chống bệnh truyền nhiễm. Để bảo vệ hiệu quả sức khoẻ cộng đồng cần duy trì tỷ lệ miễn dịch cao và rộng khắp.

[VOV2] - Bộ Y tế khuyến cáo, vaccine là một trong những biện pháp quan trọng phòng chống bệnh truyền nhiễm. Để bảo vệ hiệu quả sức khoẻ cộng đồng cần duy trì tỷ lệ miễn dịch cao và rộng khắp.

Cần quy định cụ thể việc cấp phép lưu hành vắc xin phòng Covid-19

[VOV2] - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành thông tư quy định chính thức, cụ thể việc cấp phép lưu hành các loại vắc xin phòng Covid-19, cả của nước ngoài và trong nước.

[VOV2] - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành thông tư quy định chính thức, cụ thể việc cấp phép lưu hành các loại vắc xin phòng Covid-19, cả của nước ngoài và trong nước.

Hà Nội tiêm miễn phí vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 18 đến 65 tuổi

[VOV2] - Tất cả người dân từ 18 đến 65 tuổi trên địa bàn Hà Nội, không thuộc diện ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26-2-2021 của Chính phủ, sẽ được tiêm vắc xin Covid-19 miễn phí.

[VOV2] - Tất cả người dân từ 18 đến 65 tuổi trên địa bàn Hà Nội, không thuộc diện ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26-2-2021 của Chính phủ, sẽ được tiêm vắc xin Covid-19 miễn phí.