Từ khóa tìm kiếm: Tiên Lữ

Tranh chấp đất của dòng họ Lê ở huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

[VOV2] - Việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữa dòng họ Lê và cụ Lê Văn Tề ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên kéo dài từ nhiều năm nay. Do tính chất phức tạp, nhạy cảm nên vụ việc đang được rà soát lại quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp.

[VOV2] - Việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữa dòng họ Lê và cụ Lê Văn Tề ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên kéo dài từ nhiều năm nay. Do tính chất phức tạp, nhạy cảm nên vụ việc đang được rà soát lại quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp.